Met een luchtfoto krijgt u meer overzicht en inzicht. Overzicht van bijvoorbeeld een (bouw)terrein of evenement en inzicht in bijvoorbeeld de staat van gevels, daken of torens.
Robin de Rooy, HorEyeZon
HorEyeZon beschikt per 1 oktober 2016 over een ROC light van ILT. Dat wil zeggen dat zij commerciële RPAS vluchten uit mag voeren met toestellen tot 4 kilogram.
HorEyeZon beschikt sinds 21 oktober 2015 over een Bedrijfsontheffing van ILT. Dat wil zeggen dat zij aan alle voorwaarden (opleiding- en keuringseisen) voldoet en commerciële RPAS vluchten uit mag voeren.