Wie is HorEyeZon?

HorEyeZon is Robin de Rooy. De handelsnaam HorEyeZon is in mei 2014 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.

Daarna is er een traject begonnen met opleiding en certificering voor het commercieel mogen vliegen met RPA’s of drones.

Halverwege 2015 heeft HorEyeZon alle verplichte activiteiten uitgevoerd. Theorie- als praktijkonderdelen worden met positief advies van het NLR afgerond om een zogenaamde