Dit proefexamen BHV bestaat uit 12 meerkeuzevragen. Elke vraag heft drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste is. Voor dit oefenexamen zijn maximaal 12 punten te behalen. Elk goed antwoord levert u 1 punt op.

Succes!

1. Wanneer mag een bedrijfshulpverlener bij brand een ruimte betreden?

 
 
 

2. Wat voor branden zijn klasse B branden?