Voorstel omgang met privacy

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een document gepubliceerd, 25 november 2015, waarin zij een voorstel doen omtrent do's en don'ts ten aanzien dronevliegen in relatie tot privacy.