Technische vragen

De maximale hoogte die mag worden gevlogen met een RPAS is 120 meter, t.o.v. de grond gemeten. Deze kan verder worden verlaagd als bij testen blijkt dat het RPAS niet snel genoeg kan dalen.

Er is dus een verschil in wat ‘kan’ en wat ‘mag’.

De maximale afstand tussen piloot en platform wordt bepaald door o.a. sterkte van de zender(s), het zicht en de omgeving. Technisch gesproken kan dit dus honderden meters zijn, zelfs meer dan één kilometer. De maximale horizontale afstand is in beginsel een cirkel met een straal van 500 meter met de piloot als middelpunt. Dit kan onder voorwaarden met nog eens 500 meter worden verlengd. Dit heeft EVLOS of Extended Visual Line Of Sight. Er is dus een verschil in wat ‘kan’ en wat ‘mag’.

Daarnaast is ‘ver’ ook uit te leggen als ‘maximaal af te leggen weg’. Deze bedraagt circa 5 kilometer. Een en ander afhankelijk van ondermeer de weerscondities.

De duur van een vlucht hangt van een aantal factoren af, zoals windkracht i.r.t de vliegrichting, het gewicht van het systeem en de snelheid waarmee je vliegt en manoeuvres die je maakt. Gemiddeld gesproken kun je met dit type toestel 20 tot 25 minuten vliegen met een snelheid van 5 m/s. Harder dan 15 m/s wordt niet aanbevolen. Stijgen kan met 6 m/s en dalen is begrensd op 2 m/s.
De 14 Mb camera heeft een resolutie van 4384×3288 pixels en kan video’s opnemen met 1080p30 & 720p.
Nee, dat mag niet. We zijn gebonden aan de UDP – Uniforme Daglicht Periode. Deze tabel kunnen wij via de site van Luchtverkeersleiding Nederland inzien.

Proces vragen

In het engels betekent ‘drone’ dar, onze mannelijke honingbij. Een ‘drone’ is een onbemand luchtvaartuig. De term ‘drone’ heeft associaties met militaire inzet. Het is derhalve beter om van UAV of RPAS te spreken. Zie wikipedia voor een uitgebreide toelichting.
Hier is veel onduidelijkheid over, maar het antwoord moet in mijn beleving ‘nee’ zijn. Enige nuance is nodig. Nu wordt vooral gekeken naar de toepassing. Is er geen sprake van een ‘commercieel belang’ dan valt het vliegen met onbemande toestellen onder de ‘nieuwe regeling modelvliegen’. Is er wel sprake van ‘baat’ dan gelden de regels van ILT. De grootte van het platform speelt hierin dus een ondergeschikte rol. Als je dus een (speelgoed)toestel koopt van 50,- euro en daar foto’s mee maakt voor de verkoop, dan is dit ‘baat’. Zie hier wat er allemaal bij komt kijken voordat je commercieel mag vliegen.
De wet- en regelgeving is in beweging. Zo wordt en wetgeving voorbereidt voor oktober 2015 (we hebben net een wijziging gehad per 1 juli 2015). Daarin wordt ondermeer gekeken naar gewichtsklassen.
HorEyeZon beschikt over de vereiste aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, speciaal geënt op deze branche. Zie hier een brochure daarover.
Een WA verzekering voor particulieren geeft geen dekking bij commercieel vliegen en mogelijk ook onvoldoende voor particulieren. Niet alle WA verzekeringen dekken schade ten gevolge van een drone incident.
In principe is ILT belast met toezicht. Zij kan eventueel met terugwerkende kracht boetes opleggen of over gaan tot intrekking van de ontheffing / verleende vergunning.
Nee, helaas. Dat gaat niet. Zelfs als zou het weer ons goed gezind zijn.

HorEyeZon dient een aantal stappen te volgen, vast te leggen en zo nodig contact te zoeken met betrokken instanties voor instemming. Per 1 juli 2015 is het wel zo dat de TUG-aanvraag (Tijdelijk Uitzonderlijk Gebruik) achterwege kan blijven (voor toestellen onder de 4 kg). Dat scheelt minimaal 4 weken procestijd.

Staat uw vraag er niet bij? Richt hem dan aan mij via het contactformulier of per e-mail.
Robin de Rooy