Helaas heeft het eerste toestel een harde landing gemaakt na een onverwachte manoeuvre. Een dag later maakte een ander toestel, zelfde type, andere piloot, eveneens een harde landing, ook na een onverwachte actie. Hoe is dit mogelijk?

Onze conclusie
Na een update van de firmware (v3.12) wordt er een setting gewijzigd. Werden in alle voorgaande updates de settings van je systeem overgenomen, was dat nu bij een niet het geval.

Onze analyse
Als de batterij onder een bepaald niveau (% in te stellen) komt, dan gaat voert het RPAS een bepaalde actie uit (keuze: ‘auto land’ op locatie of ‘return home’). Het batterijniveau is door DJI aangepast en omhoog bijgesteld (wij dachten 30%). De uit te voeren actie is ‘return home’ en niet ‘auto land’.
Gevolg: door deze setting niet te checken, komt het toestel dus op een onverwacht moment in de ‘return home’ functie terecht. Een eventuele waarschuwing hebben wij niet gehad, althans niet waargenomen. Dit zou nog een test waard zijn. Omdat je blik en aandacht gericht is op het toestel is dit, zonder auditief signaal, eenvoudig te missen. Een onverwachte actie op een onverwacht moment levert een snelle reactie op, zeker als het toestel nabij de landingsplek is/komt met piloot en observer in de directe nabijheid. De ‘return home’ functie moet handmatig worden onderbroken om de actie af te breken. Echter, omdat niet direct duidelijk is dat het toestel in ‘return home’ functie staat, reageert het RPAS dus niet op stuurcommando’s. Onderwijl gaat het RPAS als een dolle (recht) omhoog, naar het ingestelde hoogteniveau voor de ‘return home’. En als je dan langs een bomenrij vliegt of een uitstekend deel van een gebouw, object (bedenk wat), dan gaat het mis.

In een volledig open veld hadden we, beiden, de tijd gehad om (1) het systeem even zijn gang te laten gaan, (2) te kijken wat er nu aan de hand was (blik werpen op het scherm van het Ground Station) en (3) de keuze/mogelijkheid gehad om in te grijpen. Al deze opties waren ons in ons beider gevallen niet gegund. We vlogen niet in voldoende open air space; ook al ging dat maanden prima !

Ons advies / De les

  • Bij elke firmware update ALLE settings doorlopen en NIET vertrouwen op (overnemen van settings van) voorgaande updates.
  • Geen update meer uitvoeren TENZIJ de vliegveiligheid in het geding is*.

*: een firmware update waarbij in het buitenland bijvoorbeeld delen van het luchtruim worden geblokkeerd krijgen minder prioriteit dan ontdekte fouten in de besturingssoftware of autopilot.

 

RdR, HorEyeZon