De ‘drones’ worden steeds goedkoper en dus makkelijker beschikbaar voor een groter publiek. Naar schatting zijn er begin 2015 zo’n 50.000 tot 60.000 ‘drones’ verkocht. Deze kiezen vroeg of laat het luchtruim.

Met dit in het vooruitzicht heeft de overheid, zeer waarschijnlijk, besloten alle vluchten van ‘drones’ te verbieden … tenzij. En juist die ‘tenzij’ is belangrijk. Je moet er wat voor doen om toch (commercieel) te mogen vliegen. Zodra een ‘drone’ los komt van de grond en ingezet wordt voor commercieel gebruik, of ‘met het oog op baat’, is er formeel gezien sprake van een luchtvaartuig! En dan gelden er strenge regels voor de ‘Operator’.

In DARPAS_leaflet_vliegen_met_drones is globaal aangegeven wat wel en niet mag – waaraan je moet voldoen om legaal te mogen vliegen.

Lees meer over:
wat is een ‘drone’;
wet- en regelgeving;
onze werkwijze.

De wet- en regelgeving op het gebied van onbemande luchtvaartuigen is volop in beweging. HorEyeZon volgt deze op de voet zodat zij kan blijven voldoen aan gestelde eisen. Uit de media heeft iedereen kunnen vernemen dat er veel onduidelijkheid is over het gebruik van ‘drones’. Hierdoor is ook handhaving lastig te organiseren; sancties blijven vooralsnog uit of beperkt tot relatief lage (financiële) boetes.

De vlieger dient gecertificeerd te zijn. Hij is de ‘gezagvoerder’, oftewel eindverantwoordelijke. Hij ziet toe op het veilig uitvoeren van luchtopnames. De cameraman en waarnemer behoeven niet gecertificeerd te zijn. Zij zijn uiteraard wel specialist op hun gebied en goed op de hoogte van de regels, het beleid van HorEyeZon en gemaakte afspraken.

Het team bestaat minimaal uit:
– de piloot
– de waarnemer of veiligheidsman

Indien het RPAS een los te bedienen payload heeft, is een extra persoon vereist:
– de cameraman of meer algemeen: de payload operator.