Al een tijdje is er in Nederland een zoektocht gaande naar een goede locatie voor ontwikkelingen met drones. Testruimte buiten, binnen en ruimte voor ‘kantoor’. Drie locaties ‘strijden’ om deze ‘drone-valley’ status: Woensdrecht, voormalig marine vliegkamp Valkenburg bij Katwijk en voormalig vliegbasis Twente. Op alle locaties zijn reeds (drone)ontwikkelingen gaande. In het laatste geval lijkt de gemeente echter het nut in te zien van het vliegveld, de lokale kennisinstituten, de impuls voor de lokale economie en spin-off.

De locatie moet Space53 heten en ruimte bieden voor onderzoek naar drone toepassingen en ontwikkelingen. Een goede zaak vind ik zelf, omdat Nederland de boot op dit gebied lijkt te -gaan- missen. Jammer, want we moeten het toch hebben van onze kenniseconomie …