Om ontheffingen te kunnen aanvragen, zal aan een aantal eisen moeten worden voldaan. Onderdeel van het traject is het laten goedkeuren van het OM, het Operating Manual. Dit manual dient door een daartoe bevoegd instantie te worden beoordeeld, goedgekeurd. Deze geeft daarop een advies aan IL en T. Bij een positief advies kan de volgende stap worden gezet.

Het manual bevat alle relevantie informatie over het bedrijf, de bedrijfsvoering en gebruikte systemen. Onderdeel hiervan zijn onder meer de werkwijze ten aanzien van onderhoud, opleiding, werkwijze, VMS, risico inventarisatie, checklists etc.