HorEyeZon is bezig in de webshop artikelen op te nemen waarmee u uw luchtfoto kunt vastleggen. Zodra hier meer over bekend is, zal er een bericht over verschijnen en de webshop actief worden.