Voor het (school)jaar 2019-2020 heeft HorEyeZon een investering gedaan in een tiental drones en aanverwante apparatuur voor het geven van Techniekles. Met deze aanschaf kunnen scholen een uitgebreid pakket afnemen, variërend van informatie, voorlichting en instructie tot het daadwerkelijk vliegen met drones en het leren programmeren van deze apparaten.

Hoe ziet een drone er eigenlijk uit van binnen? Dit hoop je natuurlijk nooit te zien, maar met HorEyeZon kan dat wel! En hoe kan een drone eigenlijk vliegen? Wat heb je allemaal nodig? Vragen waar we uitgebreid bij stilstaan tijdens de les.