14 juni jongstleden heeft HorEyeZon lesgegeven aan 55 leerlingen van de onderwijsroute 10-14 te Zwolle. Een hele dag bezig zijn met ‘drones’. In 5 parallel lopende workshops werden de leerlingen geïnformeerd of aan het werk gezet. ‘Droom je drone’ en bedenk eens een toepassing, maar ook de wet- en regelgeving kwam ter sprake.

Velen hadden -gelukkig maar- nog nooit de binnenkant van een drone bekeken. Nu was daar alle gelegenheid voor. Met een aantal Phantom drones en een Inspire 2 een behoorlijke ‘vloot’ voor aankleden van de lessen.

Leuk! Dank aan Onderwijsroute 10-14. Volgend jaar weer?

Zie hier een uitgebreider artikel.