In verband met de veranderende wetgeving per 1 juli 2015, heeft ‘men’ bedacht dat bedrijven die nu bezig voor het verkrijgen van de benodigde ontheffingen, een extra toets af te nemen. Na 1 juli 2015 gelden nieuwe richtlijnen en … per oktober 2015 gaat er waarschijnlijk wederom wat veranderen. Helaas moeten wij, als branche, constateren dat dit veel ‘onrust’ en kosten meebrengt. Waar zijn we nu aan toe? Niemand die het echt weet.

Of dit dus de laatste ‘toets’ is, is maar zeer de vraag. Wel is duidelijk dat er een theorie- en praktijkopleiding moet komen voor RPAS/UAS vliegers. Onduidelijk is nog wat er gedoceerd moet worden en door wie. ILT heeft hier nog een hele klus aan. Wij als beginnende bedrijven kunnen niet anders doen dan afwachten wat er komen gaat en hopen dat de horizon, die steeds wordt verlegd, nu eens duidelijk blijft liggen: licht aan de einder!