HorEyeZon heeft de stukken van het OM ter beoordeling aangeboden bij het NLR.