Voldoende mogelijkheden met luchtfotografie …

Orthofoto

Met behulp van specialistische software is het mogelijk de opgenomen beelden te projecteren in bijvoorbeeld Google Maps.

Voor de plaatsbepaling wordt gebruik gemaakt van de GPS gegevens van de Inspire 2, opgeslagen bij de beelden. Voor een nauwkeurige referentie is het inmeten van een referentiepunt noodzakelijk. Het liefst meerdere.

Naast een meest actuele weergave van de situatie is deze door de hogere resolutie ook scherp zichtbaar.

Nadat het gebied is ingevlogen en de beelden zijn verwerkt, kan een DTM (Digitaal Terrein Model) worden gemaakt.

Hierin worden de hoogtecontouren zichtbaar gemaakt met behulp van RGB of false-colour beelden.

3D reconstructie

Door verschillende beelden te combineren, met voldoende overlap, is het mogelijk een 3D reconstructie te maken.

Dit 3D model kan worden gebruikt in diverse CAD programma’s.

Ook is het mogelijk analyses toe te passen op het 3D model, zoals het bepalen van omtrekken, oppervlakken en volumes.

Analyse

Met behulp van specialistische software is het mogelijk de opgenomen beelden te analyseren.

Zo kan er een doorsnijding worden gemaakt van het object ter visualisatie.

Ook is het mogelijk een hoogte of profiel meting te doen. Zie nevenstaande figuur.

Luchtfotografie (foto en film)