De ‘drones’ worden steeds goedkoper en dus makkelijker beschikbaar voor een groter publiek. Naar schatting zijn er begin 2015 zo’n 50.000 tot 60.000 ‘drones’ verkocht. Deze kiezen vroeg of laat het luchtruim.

Met dit in het vooruitzicht heeft de overheid, zeer waarschijnlijk, besloten alle vluchten van RPAS te verbieden … tenzij. En juist die ‘tenzij’ is belangrijk. Je moet er wat voor doen om toch (commercieel) te mogen vliegen. Zodra een ‘drone’ los komt van de grond en ingezet wordt voor commercieel gebruik, of ‘met het oog op baat’, is er formeel gezien sprake van een luchtvaartuig! En dan gelden er strenge regels voor de ‘Operator’.

In DARPAS_leaflet_vliegen_met_drones is globaal aangegeven wat wel en niet mag – waaraan je moet voldoen om legaal te mogen vliegen.