In de brief van ILT staat te lezen “Op korte termijn start het ministerie (dus NIET ILT) de internet consultatie van RPAS regelgeving (voor klasse 1 vluchten) die volgens de huidige planning op 1 juli 2105 van kracht gaat worden.”

Zie hiervoor https://www.internetconsultatie.nl

Hierin zal de basis worden gelegd voor wet- en regelgeving v.w.b. (nieuwe) marktpartijen.

Zie hier voor een eerdere consultatie.