Aanvraag BvL voor PH-3RB

De Inspire 2 is door EuroUSC gekeurd en en luchtwaardig verklaard op 26 februari, maar het duurde nog even tot de verklaring – het certificaat – mij per e-mail bereikte. 9 maart 2018 was het dan zover; een ondertekende verklaring, nodig voor het aanvragen van de BvL – het Bewijs van Luchtwaardigheid.

Ofschoon de Inspire 2 met 4.0 kg mag worden gevlogen met een ROC-Light en daarvoor geen BvL is vereist, is de ruimte vrij om:

– me eventueel te laten inhuren door ROC-houders (operators) als gecertificeerd RPAS-pilot met een RPAS met BvL;
– op een later tijdstip alsnog zelf ROC-houder te worden open.

Ik wil hiermee een volgende stap zetten in mijn dienstverlening.

Zal de focus in beginsel liggen op het inwinnen van data, later moet deze meer draaien naar inwinnen i.c.m. data-analyse.