Op 20 november jl. is de inspraakronde ten aanzien van de uitvoering van de nieuwe Europese Verordeningen in relatie tot het vliegen met drones, gesloten. Het is nu zaak dat het ministerie de opmerkingen weegt, verwerkt en regels vaststelt. Dit moet dan nog snel gebeuren, want op 31-12-2020 worden de EASA regels van kracht.

En dat betekent nogal wat voor nieuwe drone-vliegers en bestaande. Enerzijds wordt het vliegen verruimd, mits er gebruik wordt gemaakt van een drone tot en met 249 gram. Ook zijn de theorie-eisen minder zwaar en zijn de examens hiervoor online af te leggen bij door het ministerie erkende opleidingsscholen (zogenaamde RTF’s).

Zij die reeds over een ROC-Light of ROC beschikken, mogen nog even doorvliegen met hun vergunning tot 31-12-2021. Ook voor hen gelden daarna de nieuwe Verordeningen (zie onderaan de website).