Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een document gepubliceerd, 25 november 2015, waarin zij een voorstel doen omtrent do’s en don’ts ten aanzien dronevliegen in relatie tot privacy.